Search form

Genesis 43:23

23Minikagi se sineligan, “Ikà niyo egketetana. Ikà niyo egkelemitan. Se Timanem egseligan niyo aw egseligan te amay niyo, yan besi se migsawol te kwarta diyà te sako niyo. Kininawà ko se imbayad niyo.”

Penga niyan, inibing din si Simeon doton kandan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index