Search form

Genesis 45:22

22Doen heman mèpiya ekasan imbegay i Jose diyà te tegsebad-sebad kandan, meneng si Benjamin se binegayan din te kwarta telo gatos plata selapì aw lima se ekasan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index