Search form

Genesis 5:29

29Iningedanan din se batà din ki Noe (kelebadan niyan, peg-etod), so minikagi sikandin, “Seini se otaw megpeetod kenitadon lekat te kelimahan te terbaho tadon dini te tanà seini ininang te Timanem medaet.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index