Search form

Genesis 50:11

11Pegkità te menge tege Canaan te peg-oloy dan doton te Atad, minikagi dan, “Ontò minoloy se menge tege Ehipto.”

Yan se doun te iningedanan se ogpeanan sìyan Abel Misraim (kelebadan niyan, oloyanan te tege Ehipto). Yan se neinang doton dipag te Jordan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index