Search form

Genesis 50:24

24Nayan, doen aldaw minikagi si Jose diyà te menge kedowa din, “Agpet den domateng se aldaw te pegkematay ko, meneng metoman kaw gayed ipaten te Timanem, aw ibingen kaw din lekat te ogpeanan seini doton te ogpeanan impakang din diyà te menge kemonaan tadon si Abraham, si Isaac, aw si Jacob.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index