Search form

Juan 2:9

9Timimtim se pengolo te wayeg ininang bino. Wedà din ketegahi aw kenan lekat se bino, meneng netaga-taga se menge sineligan so simalok dan te wayeg. Pegtimtim din kenyan, tinawal din se meama, sìyan impeipid,

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index