Search form

Juan 4:7-8

7-8Sebad din se kidoen so dimeleg den se menge tinoledaan din doton te lonsod amon mayad dan te kànen. Dalem niyan, dimateng se bayi tege Samarya amon somalok. Minikagi si Jesus, “Peinemi a.”

9Ontò nepela se bayi, so doen ketanem te menge Judiyo te eked dan kaen aw inem diyà te telepagan te menge tege Samarya, aw eked dan heman pegdoma kandan. Yan minikagi se bayi, “Sikona se sakop te Judiya, aw siak se sakop te Samarya. Nengà lay nemoyò ka kanak te wayeg inemen?”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index