Search form

Juan 8:20

20Yan se inikagi i Jesus te pegtoladà din kidoen te dakel simbahan te Judiyo, doton te tambì niyan iningedanan Solanan te Kwarta Ibowang. Wedad otaw nekedakep kandin, so wedà pa dateng se aldaw pinemallì te Timanem te pegdakep dan kandin.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index