Search form

Luc. 15:7

7Nayan, penenalan kaw te kagi ko. Iling heman kenyan, pengkey sidebok se otaw nelegeb te salà, aw megselsel sikandin, doen keluba doton te langit labi pa dakel diyà te keluba tepad te kesyaman teg siyam otaw wedà pegselsel so eg-inang dan te metòlid.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index