Search form

Luc. 18:22

22Pegdineg i Jesus kenyan, minikagi sikandin, “Sebad mendad se keilangan inangen nikaw. Beligyai se kedakel te kedònan no, aw iteped se kwarta no diyà te menge otaw nelimahan. Aw yan se inangen no, doen ontong kinewaen no doton te langit. Penga te pegteped no te kedakel niyan, likò ka dini aw taking ka kanak.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index