Search form

Luc. 21:5

Keteboan te kelimahan

Luc. 21:5-19; Mat. 24:1-14; Mar. 13:1-13

5Doen otaw kidoen migpebelaw-belaway tepad te dakel simbahan sìyan, so ininang iyan te bato mèpiya se bawa, aw dakel heman se kwarta imbowang amon pelasan iyan. Minikagi si Jesus,

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index