Search form

Luc. 3:4

4Pegtoladà din kenyan, tinoman din se pakang tapay insolat kidoen te kagi te Timanem ingkeliwat i Isaias,

“Dinegen niyo se otaw doton te kebigtilan, aw dakel se kagi din, ‘Pegpeketagad kaw te pegdateng te Pengolo. Peg-inang kaw te metòlid, so domateng sikandin.’

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index