Search form

Luc. 3:8

8Aw migselsel kaw den, petega-tegahi niyo iyan pineokit te eg-inangen niyo. Ikà niyo eg-aneng-aneng te eked kaw pelumuni so bowad-bowad kaw i Abraham. Eneng-enengi niyo se kagi ko seini. Pengkey se menge bato seini te lanto te tanà, mepakay iyan inangen te Timanem menge bowad-bowad i Abraham amon somelilin dan kenyo.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index