Search form

Luc. 5:8

8Si Simon, se doma ngadan din si Pedro, pegkità din kenyan, limongken diyà ki Jesus aw minikagi, “Pengolo, kesayo ka lekat kanak, so nelegeb a te salà.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index