Search form

Luc. 6:17

Migtoladà aw migpegolì si Jesus te medita otaw

Luc. 6:17-19; Mat. 4:23-25

17Nayan, timopang si Jesus tinekingan te menge tinoledaan pinemallì din, aw timindeg dan kidoen te tanà mepantal. Ontò medita se otaw gayed egtaking kandan, aw minakop diyà kandan se ontò medita otaw lekat te kedita te lonsod sakop te probinsya te Judiya, aw lekat te Jerusalem, aw pengkey lekat te Tiro aw Sidon medapag te dagat. Netipon se kedita dan amon menenalan ki Jesus, aw amon kegolian se mesakit dan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index