Search form

Luc. 7:25

25Wedà kaw heman doton amon tomengteng te otaw nenaol te ontò meelagà, so se menge otaw egpenaol te mèpiya aw egpengabat te pengkey eden se ibeg dan, yan se eg-ogpà doton te balay te selotan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index