Search form

Luc. 9:60

60Meneng minikagi si Jesus, “Mèpiya aw otaw wedad kaling pedowan se meglebeng te menge doma dan nematay. Meneng aw doen kaling pedowan no, keilangan megtoladà ka den te doma otaw tepad te peglowan te Timanem.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index