Search form

Mar. 1:9

Pegbonyag aw pegboyo ki Jesus

Mar. 1:9-13; Mat. 3:13–4:11; Luc. 3:21-22; 4:1-13

9Nayan, wedà kenamay, dimateng si Jesus lekat te lonsod te Nasarit sakop te probinsya te Galiliya, aw migpebonyag sikandin ki Juan kidoen te wayeg te Jordan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index