Search form

Mar. 10:21

21Timengteng si Jesus diyà kandin, aw dakel se pedowan din kandin. Minikagi sikandin, “Sebad mendad se keilangan inangen nikaw. Olì ka den aw beligyai se kedakel te kedònan no, aw begayi se kwarta no diyà te menge otaw nelimahan. Aw yan se inangen no, doen ontong kinewaen no doton te langit. Penga te pegpemegay no te kedakel niyan, likò ka dini aw taking ka kanak.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index