Search form

Mar. 13:8

8Medita se otaw meggira, so doen pongan megbolaw diyà te doma pongan, aw doen heman menge sakop te sebad selotan megbolaw diyà te menge sakop te doma selotan. Megelà se otaw te medita ogpeanan tandà te linog aw bayil domateng diyà kandan. Pengkey medaet iyan, meneng yan olò se keteboan te kelimahan domateng dini te keneyonan, iling te keteboan te mesakit domateng te bayi agpet tebawan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index