Search form

Mar. 14:14

14Aw domateng sikandin doton te balay, ikagi kaw diyà te tig-apò, ‘Insogò kay te Pengolo amon meg-insà kay kamno aw kenan se kànan te kedita day te Pista te Pegpelowà.’

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index