Search form

Mar. 14:72

72Pegketà, migkolaak se manok te ikedowa. Yan neeneng-enengan i Pedro se tapay inikagi i Jesus te ibolon din sikandin te meketelo te eked pa pegkolaak se manok te mekedowa. Penga niyan, ontò sikandin migkelag.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index