Search form

Mar. 15:39

39Gayed timengteng se kapitan te sondalo ki Jesus, aw pegkità din te pegtawal din aw pegkematay din, minikagi sikandin, “Ontò Batà te Timanem se otaw sìyan.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index