Search form

Mar. 6:45

Minipanaw si Jesus diyà te lanto te lanaw

Mar. 6:45-52; Mat. 14:22-33; Juan 6:15-21

45Penga niyan, impeonà i Jesus se menge tinoledaan din simakay te belangay pesalo doton dipag te lanaw, doton te Bitsayda. Dalem niyan, impeolì din se kedita te otaw netipon.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index