Search form

Mat. 10:16

Domateng se pegpemilang

Mat. 10:16-25; Mar. 13:9-13; Luc. 21:12-17

16“Nayan, peg-ahà kaw amon eked kaw pemilangi te menge mededaet otaw, so iling kaw te ayam-ayam karniro binenganan te menenanap te kebenesan iningedanan lobo. Yan keilangan ontò kaw megpekebiyasa, aw keilangan wedad palos inangen niyo medaet.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index