Search form

Mat. 10:19

19Aw ibingen kaw doton te otaw meg-okom kenyo, ikà niyo egketetana tepad te itaba niyo, aw eden se ikegiyen niyo kandan, so dalem te aldaw sìyan, begayan kaw te kebiyasa amon meketaba kaw kandan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index