Search form

Mat. 12:13

13Penga niyan, minikagi si Jesus diyà te otaw nekepis se belad, “Oladi se belad nikaw.”

Peg-olad din te belad din, migkèpiya iyan, so nekeonawa den te dibaloy.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index