Search form

Mat. 13:5

5Doen heman benì nesabog diyà te tanà kebeto-betowan, aw wedad nael tanà kidoen. Timobò iyan te wedà kenamay, so kenà medalem se tanà.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index