Search form

Mat. 15:5

5Meneng egtoladà kaw te mepakay aw eked pegsagman se otaw te amay aw inay din aw olò mikagi diyà kandan, ‘Se itabang ko peden kenyo, yan se tapay ko imbegay diyà te Timanem.’

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index