Search form

Mat. 18:8

8“Aw meboyo kaw meg-inang te salà pineokit te belad aw benis niyo, mèpiya aw tokongen niyo iyan aw iagbel niyo amon eked kaw peg-inang te salà, aw amon kominawà kaw te kaling pedowan wedad temanan. Labi pa medaet aw meboyo kaw pineokit te belad aw benis niyo, aw iagbel se kedakel te lawa niyo kidoen te apoy doton te kilot eked palos kepadeng.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index