Search form

Mat. 21:12

Dimoton si Jesus te dakel simbahan

Mat. 21:12-17; Mar. 11:15-19; Luc. 19:45-48; Juan 2:13-22

12Nayan, dimoton si Jesus te dakel simbahan te Timanem doton te Jerusalem, aw impekadas din se kedita te otaw egpemeligyà aw egbayad kidoen te dowangen niyan. Impelias din se lemisa te menge otaw egliwan te kwarta, aw impelias din heman se bangkò te otaw egpemeligyà te selepati ibegay diyà te Timanem.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index