Search form

Mat. 22:13

13Penga niyan, minikagi se selotan diyà te menge sineligan din, ‘Geposi niyo se belad din aw benis, aw ibingi niyo sikandin doton te lowà kidoen te kengitngitan amon ipelumun. Ontò megkelag se otaw doton, aw megyangget-yangget se ngipen dan tandà te kegemakan dan.’

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index