Search form

Mat. 23:27

27“Mekelelayò kaw menge Parisiyo aw menenoladà te punù ingkeliwat i Moises. Eden niyo aw egpenimanem kaw. Iling kaw te lebeng pinintorahan te mepotì. Pengkey mèpiya se bawa niyan, meneng doton didalem se tòlan te otaw nematay aw nemahò.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index