Search form

Mat. 26:57

Inibing si Jesus doton te menge pengolo te simbahan

Mat. 26:57-68; Mar. 14:53-65; Luc. 22:54-55,63-71; Juan 18:13-14,19-24

57Penga niyan, inibing si Jesus te otaw migdakep kandin doton te balay te ontò pengolo te simbahan si Caifas. Tapay netipon kidoen se menenoladà te punù ingkeliwat i Moises aw menge obanen te Judiyo.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index