Search form

Mat. 27:48

48Doen otaw ayas minangay te ispongha aw inagem din iyan diyà te bino sinengedan te wayeg. Intangen din iyan diyà te toktok te tigbaw, aw impesopsop din iyan ki Jesus.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index