Search form

Mat. 27:57

Peglebeng ki Jesus

Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Luc. 23:50-56; Juan 19:38-42

57Pegkeapon niyan, dimateng se meyaman otaw tege Arimatiya, ngadan din si Jose. Sikandin heman se tinoledaan i Jesus.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index