Search form

Mat. 6:6

6Meneng aw megtawal-tawal kaw, pegsiolì kaw. Tekepi niyo se lelebangan, aw pegtawal-tawal kaw diyà te Amay niyo Timanem eked kitai. Pengkey eked kaw kitai te doma otaw, komità se Timanem kenyo, aw begayan kaw din te ontong.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index