Search form

Mat. 7:21

Benal sakop

Mat. 7:21-23; Luc. 13:25-27

21“Kenà kedita te otaw eg-ikagi te siak se pengolo dan se sekopen diyà te peglowan te Timanem, so se otaw egtolò te ibeg te Amay ko Timanem eg-ogpà doton te langit, yan olò se otaw sekopen te Timanem diyà te peglowan din.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index