Search form

Hechos 12

Pakha' ƚawamhijii pa' Jacobo qa pa' Pedro in t'opheƚitii pa'aj.

1Hik pakha'aj pa' ƚahats'ij pa' wittata Herodes qa t'eku'mets pa'aj pekhewe' uja'x pe' yijayan pa' Jesús qe qa' nanawitjiju'. 2Ma' qa inaqyaji'ij pa'aj qa yilan ti'jijje'm pa' ewi'ƚ witqatsjikinet pa' Jacobo'ik'i, Juan ƚamats'ik'i.* 3Pa' Herodes in yi'wen pa'aj aka'an in yi'sinhetij pe' judiol, ma' qa t'eku'mi' iye pa'aj qu' nophe'ƚ iye ha' Pedro. Aka'an in ƚunye'jkii pa'aj, hik pakha'aj yamets pe' ƚe'sits neƚuts ƚiyits Pascua qa tenekui pe' pan nite' yetsji'ƚ pe'qu' levaduraye'.* 4Qa in hats yophe'ƚ pa'aj qa yuihinifi pe' witq'opheƚitjii qa yejeƚinenij pe' ikwetju'ƚ (4) grupo pe' oq'opheƚinetsilets qa in weekji' qa yamets dieciséis (16), qa watanayaxets pa'aj in yejeƚ. Yumti qu' nanaxijik'i pe' ƚe'sits neƚuts Pascua qa' nethinij pa' witset pakha' qu' ƚeqfenye'ji'ij iye. 5Qa hik ta'ƚijupi' ha' Pedro in qi in tejeƚitii pa'aj pe' witq'opheƚitjiyifi, qa pekhewe'ƚe te'lijtsii qa iyinipji' pa'aj, qi in iyinijiiha pa'aj pa' Dios.

Pa' ewi'ƚ ángel qa yukinik'uifik'i pe' witq'opheƚitjii pa' Pedro.

6In hats uje' qu' neka'xfik'i pa' Herodes qu' nethinij iye pa' witset pa'qu' ƚeqfenye'ji'ij qu' nilan iye ha' Pedro. Pa' naja'xji' pa'aj ha' Pedro hats ima'aƚju' pa'aj pe' wetsjuk oq'opheƚinetsilets wo'nophe'ƚi'ƚij wetju'ƚ pe' wetsjuk foƚoƚik'il, qa pekhewepƚe qa i'nji' pa' ƚeji' in yejeƚ pe' witq'opheƚitjii. 7Qa aje'eƚ laxa pa'aj pa' ewi'ƚ ƚaqa ángel pa' Yatsat'ax'inij, qa pe' witq'opheƚitjii qa koojo'ofikii pa'aj. Pa' ángel qa nijt'otshen pa'aj yilanets pa' ƚe'weƚi' ha' Pedro qa yit'ijets pa'aj: —If'elitik'i qu' eniipha'm.— Ma' qa pe' foƚoƚik'il wo'nophe'ƚtaxij pe' ƚokoyei qa namju'kii pa'aj.* 8Qa pa' ángel qa yit'ijets iye: —Manaqsi'j, otsji' ne' otshilaxtii.— Qa yaqhat'ax pa'aj, qa yit'ij iye pa' ángel: —Me'ntilafij na' e'ntilafit qa atsjayanpha'm.— 9Qa ikfik'i pa'aj ha' Pedro, yijayanik'i pa' ángel, qa nite' nikfe'lets me yijaatu'uja pakha' yaqsiijkii pa' ángel, qe yumti yijat'ij qu' na'nƚeji'kii ƚotoi.* 10Qa in hats t'anji' pa'aj pa' te'weiteje'm pekhewe' yejeƚ oq'opheƚinetsilets qa pakhap iye, ma' qa hats yametsfik'i pa' ƚeji'ija nijket te'weyetsfik'i pa' witset, pakha'an qa qhofƚi'ij pa'aj. Qa ikfik'ikii pa'aj, qa ikik'i pa'aj wete'm pa' ewi'ƚ wit'ikheyi'j, ma' qa pa' ángel qa qessiikii iye pa'aj.* 11Ma' qa ha' Pedro qa nikfe'lkii pa'aj, qa yit'ij: —Hane'ej hats tsikfee'letsha, pa' Yatsat'ax'inij in nukinju' ha' ƚaqa ángel, ma' qa tsilithinik'ui pakha' ƚokoi ha' Herodes qa week iye pakha' notkitaxets enewe' judiol qu' ƚunye'je'kii.—* 12Ma' qa in hats nikfe'lik'uyi' pa'aj aka'an, qa ikii pa'aj pe' ƚetsi' pe' María, ƚenene pa' Juan ƚii iye Marcos, qa hik pakha' qa i'ni' pekhewe' olots not'axij wetju'ƚ in iyin pa'aj.* 13Qa yamets pa'aj pa' ƚeji' qa yilanetskii. Qa pe' ewi'ƚ witqejkunenki' ƚii Rode, qa ikii qu' nenikfe'lets pa'n ƚii pakha' yilanetskii pa' ƚeji'.* 14Ma' qa in nikfe'lik'i pa'aj ƚ'anye'j in hik hakha' Pedro, qa qi in ƚe'wisi'mkii pa'aj qa nitapi'ii qu' nit'ij qhof pa' ƚeji', qe wekuma'xiiji' iye qu' nenfelji'ju' ha' Pedro in hats i'nji' pa'aj pa' ƚeji'. 15Pekhewe'en qa yit'ijets pa'aj: —¡Hayits qa'nte' ƚ'eik'uneikii!— Pekhe'en qa yape'enhaƚe yit'ijets pa'aj in yijaa'ija. Qa pekhewe'en qa yit'ijju' iye pa'aj: —Nite' hik hakha', pakha'ƚe ƚaqa ángel lemets hakha'an.— 16Qa hakha'ƚe Pedro qa yape'enha yilanetskii pa'aj pa' ƚeji', qa pekhewe'en in hats yit'ij qhof pa'aj pa' ƚeji' ma' qa in yi'wen qa yitjuƚaxijpha'mkii pa'aj. 17Qa ha' Pedro qa yit'ijji'ju' pa' ƚokoi pakha' jutsiqaxij qu' weiyi'ipji'. Ma' qa nifelimik'i pa'n ƚunye'j pa' Yatsat'ax'inij in yukinik'uifik'i pe' witq'opheƚitjii. Qa yit'ijji'ju' iye pa'aj: —Enfeli'ƚi'm hatse' ekewe' wekwek hakha' Jacobo qa hekhewep iye inejefetsipji'.— Ma' qa i'nk'aƚe qa ikfik'i iye pa'aj qa tujtseika' pa' ikji'.* 18Ma' qa in hats neƚukii pa'aj, qa qi in yeƚ'ilax wetju'ƚ pa'aj pekhewe' oq'opheƚinetsilets, nite' nikfe'lets pa'n ƚunyeje'kiiha in ham pa'aj ha' Pedro. 19Qa pa' Herodes in hats wo'taxiikii pa'aj qa nite' yi'wen. Qa nifaakankii pekhewe' yejeƚtaxets pa'aj oq'opheƚinetsilets, ma' qa inaqyaji'ij qu' newetka'xfik'ikii qa natlanhetiiju'. Ma' qa i'nk'aƚe pa'aj pa' Herodes qa yamii pa' Cesarea in ta'ƚi' pa' Judea qa mexe amani' pa'n uja'x pe' neƚuts.*

Pa' Herodes'ik'i qa wa'm pa'aj.

20Pa' Herodes qi in nayu'um pa'aj pekhewe' Tiro qa Sidón ƚeiƚets. Qa pekhewe'ƚe'en qa ewi'ƚ i'niji' ek qu' nowo'oi ƚeqfenyejeyi'ij qu' nuyetsji' pakha'an, qa ƚe'sitsijju' pa'aj pa' Blasto, qi ƚeqjeƚinenek pa' Herodes, pekhewe'en iyinets qu' ƚe'sitsi'iƚ wetju'ƚ iye, qe pa' ƚeqe sehe' pekhewe'en pe' ƚaqats ewi'ƚƚe in ta'ƚijetskii pakha' sehe' tenek'enheiji' pa' Herodes.* 21Ma' qa in hats yamets pa' neƚuji' ƚeqjeyumtshenek'ik'ui, qa pa' Herodes qa uyik'ipha'm pa'aj pe' ƚeqhinatai t'ejuyets in qi in tenek'enhei. Ma' qa i'nipji' pa' ƚots'oji'la'x qa iyet pa'aj. 22Ma' qa pekhewe'en qa taya'yijipji' pa'aj, qa yit'ijju': —¡Ƚ'a'x pa' ewi'ƚ dios qa nite' ƚ'a'x pa'qu' ewi'ƚ jukhewe'ƚe aka'an!— 23Qa aje'eƚ pa'aj pakha' ewi'ƚ ƚaqa ángel pa' Yatsat'ax'inij qa yeqfe'meten pa'aj pa' Herodes, qe nite' yiwqinhetji' pa' Dios. Ma' qa i'nk'aƚe pa'aj qa wa'm, qe tuj pa' ƚatawe'jik'i pe' q'oiq'oq'oyits.* 24Qa ekewe'ƚe ƚe'lijei pa' Yatsat'ax'inij qa les t'ijaifik'i qa week neƚuts les olots pe' tek'enik'i.* 25Qa pa' Bernabé qa pa' Saulo qa hats tepilik'uikii iye pa'aj ha' Jerusalén in hats yaqhat'etsij pa'aj pakha' yaqsiijkii, qa ƚijts'ekii pa'aj wete'm ha' Juan qa ƚii iye Marcos.*

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index