Search form

Hechos 3

Pa' onqok.

1Ewi'ƚ pa' neƚu pa'aj ha' Pedro qa ha' Juan ikik'ipha'm pa'aj ke' qi witlijtsitjii jelji' junu' las tres pa'aj yamets iye in ƚ'iyinhejii.* 2Na'l pa'aj pa' ewi'ƚ jukhew onqok, ta'ƚij ji'teje'm pa'aj wittawe'j in onqok. Week neƚuts wetka'xji'jii ha' ƚeji' ƚenqii Ƚe'wis qa iyinjiijets ƚaq'astaye' pe' uijiifi ke' qi witlijtsitjii.* 3Hane'en in yi'wen pa'aj ha' Pedro qa ha' Juan in hats k'esitsiyu'ets pa' ƚeji' qa' nuyetsji' ke' qi witlijtsitjii, qa iyintaxijets pa'aj ƚaq'astaye'. 4Ma' qa ha' Pedro qa ha' Juan qa ts'in pa'aj in yejeƚju' pakha'an, qa yit'ijets pa'aj: —¡Etsjeƚi'ƚju'ha!— 5Ha' onqok qa yejeeƚjuha qe yumtitax qu' netisij pe'ye'. 6Qa ha'ƚe Pedro qa yit'ijets pa'aj: —Ham yaq'astaye' qa ham iye yoqo oroye', qa aka'ƚe na'l ye'm qa' hik aka' qu' k'eƚisij: Aka' ƚiiji' ha' Jesucristo, Nazaret ƚeiƚe', ¡eniipha'm qa' ma!—* 7Ma' qa ha' Pedro qa t'eku'mi' pa'aj pa' yiya'yik'i ƚokoi, qa niihinpha'm pa'aj. Ma' qa aje'eƚ pa'aj t'unitsik'i pe' ƚef'iyei qa pe' ƚofonjei iye qa hats ƚe'sitju', 8qa t'ilit'ijpha'm pa'aj qu' ts'ap'aye' qa ik. Qa uyifi pa'aj ke' qi witlijtsitjii ƚijts'eye'kteje'm pa'aj hekhewe'en hats t'otsjo', qa t'ilitpha'mkii pa'aj qi in yiwqinhetji' pa' Dios.* 9Week pe' jukhew qa efuts iye in yi'wen pa'aj in t'otsjo' qa in yiwqinhet iye pa' Dios, 10qa nikfe'lij pa'aj in hik pakhaa'ija pakha' i'nƚe'kji' pa' ƚeji' ƚenqii Ƚe'wis kekhe' qi witlijtsitjii qa iyinjiikii ƚaq'astaye', ma' qa qi in yitjuƚaxijpha'mkii pa'aj in yi'wen aka' ƚunye'jkii pa'aj.*

Pedro qa i'nq'ijatshenifi pa'aj pe' qi witlijtsitjii.

11Pa' onqoktax in mexe nite' yaqamij pa'aj in tik'eyijup ha' Pedro qa ha' Juan, ma' qa pe' week jukhew qa efuts iye qa tekumaxiikii pa'aj pekhewe'en in i'niji' pakha' ts'eewe'efi ƚii Salomón ke' qi witlijtsitjiyetsji', qa qi in yitjuƚaxijpha'mkii pa'aj pekhewe'en.* 12Aka'an in yi'wen pa'aj ha' Pedro, qa yit'ijji'ju' pe' weekji': —Jukhew, Israel ƚeiƚets, ¿inhats'ek in ƚenitjuƚaxiƚijpha'm aka'an? ¿Inhats'ek in ƚetsjeƚi'ƚju', qa hik ƚunye'j qu' nata'ƚets pa'qu' yit'unha'xe'ƚi'iƚ i'nƚi'i pa'qu' yijunyejeyi'iƚij pa' Intata in hotshini'ƚju' ha'ne onqoktax? 13Pakha' ƚeqe Dios pa' Abraham'ik'i, pa' Isaac'ik'i qa pa' Jacob'ik'i, pakha' ƚeqe Dios pe' inaqwa'mhitsik'i, hats yiwqinhetji' hakha' ƚa's Jesús, hik hakha' ekheweli'ƚ ƚ'ihiniƚij qa qi in ƚuteni'ƚ a'ts'ap'a'aƚijets hakha' Pilato, hakha'an in yisu'untax qu' niwejin.* 14Qa ekhewelƚi'iƚ qa qi in ƚuteni'ƚ hakha' Hamji' pa'qu' uƚ'axe' qa Yatsathenija iye, ma' qa ƚ'iyiniƚets qu' netwejinhetii hakha' ewi'ƚ eqek'una'x,* 15qa ƚetisi'ƚij qu' natlanhetii qa' nawa'm hakha' ta'ƚets pa' witiƚa'x. Qa pa' Dios qa yiƚinƚe iye niihinik'uipha'm pe' naxju', hik aka' yekheweli'ƚ hi'weni'ƚha.* 16Qa in ta'ƚets pakha' nite' yeqekuyejeyi'ƚij aka' ƚiiji', ma' qa aka' ƚiiji' ha' Jesús qa hik aka' yit'unhet ha'ne jukhew, ha'ne hane'ej ƚi'weni'ƚ qa ƚenikfe'li'ƚij iye, pakha' nite' witqekuye'j ta'ƚets ha' Jesús hik pakha' yaqsi'jju'ha ha'ne jukhew, qa ekheweli'ƚ qa e'weeki'ƚ in ƚi'weni'ƚijha. 17Qa hane'ej, yejefets, yakha' tsikfe'lets in ƚaqsi'jƚi'iƚijkii aka'an in ƚilani'ƚ ha' Jesús qe nite' ƚenikfe'li'ƚetsha pa' ƚunyee'jkiiha, in ƚunyejeyek iye nekhewe' ek'enhejkititsi'ƚ.* 18Qa hatsƚe yafitsheninƚi'ij pa' Dios pakha' hayiits yit'ij pa'aj i'njiijji' pekhewe' week profetalik'i: pakha' ƚeqe Cristo qu' qi qu' nataatshenhetii qa' nawa'm iye.* 19Qa hik ta'ƚijupi', menikfeliti'ƚij etetsha aka'an in ƚijaniƚik'i qa' etetwek'elaxi'ƚijets yijat'ij qu' hasu'uj eqeku'uƚ, hats'inha pe' ewuƚ'etsi'ƚ qa' nawatwamhitik'i, ma' qa' e'lefitsi'iƚijets qu' uƚaije'yi'ƚ qu' hats ni'iƚijup pakha' Yatsat'ax'inij.* 20Qa pakha'an qa' ne'nukiniƚ'ei hatse' ha' Jesús hikha' Cristo, hik hakha' hayiits pa'aj te'nekumhi'yiiji' qu' esti'yi'ƚij qa' ne'feni'ƚ hatse',* 21qa lesƚe ƚe'wis qu' mexe amani'iipha'm na' wa's ipƚu'ui qu' namtaxets pa' neƚuji' qu' newetpilettaxi' iye pa' hayiits ƚunyejei ene' wekwek, in ƚ'anye'jek pakha' hats yit'ij pa'aj pa' Dios i'nijji' pekhewe' ƚe'sits ƚeqe profetas'ik'i pakhaa'ij pa'aj.* 22Pa' Moises'ik'i yit'ij pa'aj: “Pakha' Yatsat'ax'inij Dios yaqsiijkii hatse' qu' nata'ƚi'ƚ etji'ju' pakha' ewi'ƚ profeta hik yijunye'j. Ek'eni'ƚets hatse' pakha'an(Dt 18:15,19) week pakha' qu' nit'iƚij ewets.* 23Qe pakha' qu' nite' netk'ene'ets pakha' profeta, qa' netwumhiti'yik'uifik'i pakha' witset hatse'.” 24Ma' qa hik aka' iyetji'jij iye pa'aj pe' week profetas'ik'i in ta'ƚi' ek pakha' Samuel'ik'i qa teneiƚi'ijpha'm pe' week in nifel pa'aj ekewe' hane'ej ƚunyejeikii enewe' neƚutsji'. 25Ekheweli'ƚ ƚelits pekhewe' profetas'ik'i qa ƚelits iye pakha' yiwjutsiqeni'm pa'aj pa' Dios pekhewe' alheyi'ƚik'i, qe in yit'ijets pa'aj pa' Dios pa' Abraham'ik'i: “Qa pe' ƚo' ta'ƚ ewets hatse' qa' nata'ƚets qu' hi'fen enewe' week witsetits ha'ne sehe' ipji'.”(Gn 22:18)* 26Pa' Dios in yiƚin iye ha' Ƚa's, qa nojohoni'ƚij in nukiniƚ'ei, qe qa' ne'feni'ƚ ekheweli'ƚ qu' menink'aihiti'ƚ qa' ili'iƚij pe' uƚ'ets ƚaqsi'ji'ƚijkii.—*

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index