Search form

Hechos 6

T'eku'miiji'kii pe' wetsjuk tatsai (7) jukhew.

1Pekhewe' neƚutsji' pa'aj, in hats t'ijaifik'iha pa'aj pe' nite' yeqeku', ma' qa pekhewe' judiol Grecia ƚeiƚets qa na'l pa'aj pa' yutenij ƚunyejei pe' judiol itsetina'x, qa yit'ijets pekhewe' ƚeqe wikiihalei pekhewe'en in nite'te' testiiji'ij qa te'nineiji'ijkii pe' witqats week neƚuts.* 2Ma' qa he' doce (12) apóstoles qa no'thet wetju'ƚ pa'aj pekhewe' week hats yijayan pa' Jesús, qa yit'ijji'ju' pa'aj: —Nite' ƚe'wisijupi' qu' nite' hejeƚi'iƚets ekewe' ƚe'lijei pa' Dios ma' qa' k'ejeƚiƚijets pekhewe' aqatsi'ƚ. 3Qa hik ta'ƚijupi', yejefets, jeƚi'ƚji' qa ku'mi'ƚiiji' nekhewe' i'ni'ƚ etji'teje'm pe'qu' wetsjuk tatsai (7) jukhewe' qu' enikfe'li'ƚijets pa'qu' ƚunyejeye' in ƚe'wis, qa qitsi'm iye pa' Espíritu Santo qa pa'qu' ƚikfeliyaxitse'kii iye. Qa hik pekhewe'ye' qu' hetisi'ƚij aka'an qu' nithayiki.* 4Qa yekhewelƚi'iƚ qa' hetjimaaƚijek qu' nek'iyini'ƚ qa qu' nek'inq'ijatsheniƚij iye ke' ƚe'lijei pa' Dios.— 5Week yi'sinhetijupi' pa'aj aka' wenit'ij. Ma' qa t'eku'miiji' pa'aj pa' Esteban, hik pakha' qi'imha pa'aj pa' nite' ƚeqekuye'j qa pa' Espíritu Santo iye. Qa t'eku'miiji' iye pa' Felipe, pa' Prócoro, pa' Nicanor, pa' Timón, pa' Parmenas qa pa' Nicolás, hik pakha' ta'ƚiyek ha' Antioquía hatsƚe judio'oj pa'aj.* 6Ma' qa pekhewe'en qa neka'xets pa'aj he' apóstoles, qa in naxijik'i in iyinipji' pa'aj, ma' qa week he' apóstoles qa t'eku'mipji'kii pa'aj ƚeiƚal pekhewe'en.* 7Ma' qa kekhewe' ƚe'lijei pa' Dios qa hats qi'ija in t'ijaifik'i pa'aj, qa pakha' uja'x pekhewe' tek'enets pa'aj i'ni' na' Jerusalén qa qi'ija in t'ijaifik'i pa'aj, qa olots iye pa'aj pe' pa'il tek'enik'i eke' witlijei t'ejuyets pa' nite' witqekuye'jij pa' Jesús.*

Te'nekumhi'yi' pa'aj pa' Esteban.

8Pa' Esteban, qi'im pa'aj pa' nite' ƚeqekuye'j qa pa' ƚet'unha'x iye, qa yaqsi'ji'mijkii pe' qits ham ƚunyejeyi'iju'ƚ qa pe' yitjuƚaxijpha'mkii iye pekhewe' jukhew qa efuts iye. 9Ma' qa pe' uja'x pekhewe' judiol pe' ƚe'lijtsitjii ƚiyek “Libertos”, wenetsji'ƚiƚ pe' judiol ta'ƚii pa' sehe' Cirene qa pe' ta'ƚii pa' witset Alejandría qa pe' ta'ƚiyek pa' sehe' Cilicia, qa pe' ta'ƚiyek pa' sehe' Asia qa iyeti'ƚju' pa'aj pa' Esteban qi in t'unitsik'i pe' ƚe'lijei pekhewe'en. 10Qa nite'ƚe weju'ƚiju'ƚ pekhewe'en qe pa' Esteban in iyet qi pa' ƚikfeliya'xets pe' wekwek ta'ƚets pa' Espíritu Santo. 11Ma' qa pekhewe'en qa wanat'inij pa'aj in yiyaji'etskii qa yijanin pekhewe' uja'x jukhew qu' nowotk'onijkii pa' Esteban qa' nit'ijju': —Hepi'ye'eƚij in uƚ'etsik'i kekhewe' ƚe'lijeyij pa' Moises'ik'i qa pa' Dios iye.—* 12Ma' qa pekhewe'en qa ta'ƚets in yiwakaninkii pa'aj pa' witset, qa week iye pe' tenek'enhei qa pekhewe' iye i'nq'ijatshenij ke' Moisés ƚe'lijei. Qa t'eku'mi' pa'aj qa yeka'xii pekhewe' Junta Suprema. 13Ma' qa yits'apanhetji'ju' ƚeqewuk'u pekhewe' jukhew qu' nowotk'oni'mkii pe' wit'alhei, qa yit'ijju' pa'aj: —Ha'ne jukhew nite' yili'ij in uƚ'ax qa iyetji'jij in t'ejuyiju'ƚ ne' qi witlijtsitjii qa t'ejuyiju'ƚ iye kekhewe' yit'ij pa'aj pa' Moises'ik'i,* 14qe hepi'ye'eƚij in yit'ijets kakha' Jesus'ik'i, Nazaret ƚeiƚe'ek'i, qu' niwu'm hatse' ne' qi witlijtsitjii qa' nink'aihitik'ui iye kekhewe' injunyejei jiyejetij pa'aj pa' Moises'ik'i.—* 15Ma' qa in yejeƚtaxje'mha pa'aj pa' ƚeju's pakha'an, week pekhewe' i'nju'kii wit'alhei (Junta Suprema), qa yi'wen pa' ƚeju's in hik ƚunye'j qu' angele'.

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index