Search form

Kushangumuka 10

Vatekulwila va vana va Nowa

(1 Miz 1:5-23)

1Ava vakevo vatekulwila va vana va Nowa, Shemi, na Hama, na Njafeta. Ava vanu vatatu vakitile vana vavo omo livazi lyetile. 2Vana va Njafeta mazina avo, Ngomele, na Mangonge, na Mandai, na Njavani, na Tumbale, na Meshake, na Tilase. Vakevo vapwile vakukulwila va vanu vaje valilukile mazina avo. 3Vatekulwila va Ngomele mazina avo, Ashekenaze, na Lifate, na Tongalame. 4Co vatekulwila va Njavani mazina avo, Elishahe, na Sipeini, na Sepulasi, na Londesiya. 5Vakevo vapwile vakukulwila va vanu vaje vakele ku ngenge ya mema a kalunga na a man̄anda. Ava vakevo vatekulwila va Njafeta, vaje vayoyele mu miyati yavo na mu mafuti avo akulyangunuka, co naanga na naanga vendekele muyati wavo.

6Vana va Hama va vanalume mazina avo, Kushe, na Ingito, na Limbiya, na Kanana. Vakevo vapwile vakukulwila va vanu vaje valilukile mazina avo. 7Vatekulwila va Kushe mazina avo, Semba, na Havila, na Sambeta, na Lama, na Sambeteka. Vatekulwila va Lama mazina avo, Shemba, na Ndendane. 8Kushe wakitile munendi wa munalume lizina lyendi Nimelonde, wapwile muka-kushwana wakulivanga ano asi, ikeye wakele na nzili yakama manene. 9Wapwile ciyambi wakama manene ku mesho a Shukulu Kalunga, co akeo atunda endekesi ngwavo, “Shukulu Kalunga akupwise ciyambi wakama ngwe Nimelonde!” 10Nimelonde ikeye walivangele kushwana ku Mbambilone, na ku Eleki, na ku Akande, mitambela eyi itatu yakele mu Mbambilone. 11Omo watundile mu lifuti lije, co waile ku Asil ya nakukatunga vinganda vya Nenivayi, na Lehombote Ile, na Kala, 12na Lesene ije ili mukati ka Nenivayi na nganda yakama ya Kala.

13Vatekulwila va Ingito mazina avo, Lindiya, na Aname, na Lehave, na Nafetuhe, 14na Patuluse, na Kaselu, kuje kuvatundile vaFilisitiya na vaKelete. 15Kanana wakitile munendi wa ntwatwa wa munalume lizina lyendi Sindone, co munendi wamucivali lizina lyendi Hete. Vakevo vapwile vakukulwila va vanu vaje valilukile mazina avo. 16Co Kanana lalo wapwile kukulwila ya vaNjevushi, na vaAmoli, na vaNgilengashi, 17na vaHivi, na vaAleki, na vaSini, 18na vaAlevandi, na vaZemali, na vaHamati. Co miyati ya vaKanana yashandokelele kwoshe, 19co nginga ya vaKanana yatundile ku Sindone ku mbwela kweta ku Ngelale kuyehi na Ngaza, na mu ngangela ya Sondoma*, na Ngomola*, na Andema, na Zemboime kuyehi na Lasha. 20Ava vakevo vatekulwila va Hama, vaje vayoyele mu miyati yavo na mu mafuti avo akulyangunuka, co naanga na naanga vendekele muyati wavo.

21Shemi ikeye wapwile mukulunu wa Njafeta, ikeye kukulwila ya vaHevelu voshe. 22Vana va Shemi va vanalume mazina avo, Elame, na Ashule, na Alepakeshande, na Lunde, na Alama. Vakevo vapwile vakukulwila va vanu vaje valilukile mazina avo. 23Vatekulwila va Alama mazina avo, Uze, na Hule, na Ngetale, na Meshake. 24Alepakeshande ikeye wakitile Shela, co Shela wakitile Evele. 25Evele wakitile vana vavali va vanalume, lizina lyaumo Pelenge, omwo a matangwa endi akeo vanu va mu kaye valipangele, co mukwavo vamulukile lizina lyendi Njokotane. 26Vatekulwila va Njokotane mazina avo, Alemondande, na Shelefe, na Hazalemavete, na Njela, 27na Handolame, na Uzale, na Ndikela, 28na Ombale, na Ambimaele, na Shemba, 29na Ofila, na Havila, na Njombambe. Ava voshe vapwile vatekulwila va Njokotane. 30Co lifuti lije livatungile lyashangumukilile ku Mesha nakweta ku Sefale ku malundu a mu ngangela. 31Ava vakevo vatekulwila va Shemi, vaje vayoyele mu miyati yavo na mu mafuti avo akulyangunuka, co naanga na naanga vendekele muyati wavo.

32Vanu voshe ava vapwile vatekulwila va Nowa, muyati na muyati, na vikota vyavo vyakulyangunuka. Omo livazi lyetile, miyati yoshe ili ano asi yatunda kuli vana va Nowa va vanalume.

Livulu lya Shukulu Kalunga

©The Bible Society of Zambia, 2006 More Info | Version Index