Search form

Kushangumuka 33

Yakomba aliwana na Isau

1Omo Yakomba wamwene Isau alinakwija amo na vanu vendi 400, waangunwine vanike, vamo kuli Leya, vakwavo kuli Lakele, vakwavo kuli mashano vendi vavali va mbanja. 2Akulivanga watwamekeleko vaje mashano vendi va mbanja amo na vana vavo, asinoni Leya na vana vendi, co vakumaneselako Lakele na Yosefa. 3Yakomba watwamene kulutwe, watsikamene nakulemesa visimbu vitanu na vivali omo washwenyele kuli ndolome yendi. 4Oloni Isau washatukile nakumushesha, wamuvumbatelele nakumutsemba. Co voshe vavali valilile. 5Omo Isau wandwile mesho endi wamwene vanakazi na vanike, co wehwile ngwendi, “Ava veya uli navo?”

Yakomba wamukumbulwile ngwendi, “Mwane, ava vakevo vana vaje vananjana Njambi mu ngozi yendi.” 6Asinoni vaje mashano vendi va mbanja vezile nakukandelela nakulemesa amo na vana vavo. 7Co Leya na vana vendi vezile nakukandelela nakulemesa, asinoni Yosefa na Lakele vezile nakulemesa akukotoka.

8Co Isau wamwihwile ngwendi, “Aje matanga njaliwana nawo avikajo? Eci cinanunguluka vika?”

Yakomba wamukumbulwile ngwendi, “Cinanunguluka ngeci njiwane kutetela ku mesho a shukulu yange.”

9Oloni Isau wendekele ngwendi, “Embwe ndolome yange. Nyunga evi ulinavyo. Yange njili na vufuko vwavungi.”

10Yakomba wamukumbulwile ngwendi, “Embwe mwane, nga njinawana kutetela ku mesho ove, tambula vwana vwange. Omo njamono cihanga cove, cinapu ngwe njinamono cihanga ca Njambi, omwo unanjizivila mema ku mbunge. 11Mwane, tambuleni vwana ovu njinaminenela omwo Njambi nanjitetela, nakunjana vyuma vyoshe evi njilinavyo.” Co Yakomba wamusindiiye noo Isau wavutambwile.

12Asinoni Isau wendekele ngwendi, “Tulivwaeseni ngeci tuye. Yange njitwama kulutwe lweni.”

13Oloni Yakomba wamukumbulwile ngwendi, “Shukulu mwazivuka ngeci vanike vapwa vakuzeya, co njinapande kuyongola lalo a vimanga na vingombe amo na vana vavo. Nga tuvendesa manene nameme litangwa limo, co vatsa. 14Shukulu, livangeni kulutwe, yange njija kamandondo munima, njikenda ngwe munjinasela na vimuna na vanike noo njikamiwana mu Endome.”

15Co Isau wendekele ngwendi, “Mwamuvwa njikusezele vamo vanu vange.”

Oloni Yakomba wamukumbulwile ngwendi, “Embwe, kucitava, njishaka lika kuwana kutetela ku mesho ove.” 16Ngecivene, a litangwa lije Isau wakatukile vungenzi vwendi vwakwiluka ku Endome. 17Oloni Yakomba waile ku Sukote, kuje kwakatungile njuvo yendi. Co mwela uje waulukile lizina lya Sukote omwo kukekwo watungilile macakana a vimuna vendi. 18Omo Yakomba watundile ku Mesopotamya, wetele mwamuvwa ku nganda ya Shekeme mu lifuti lya Kanana, co watungile cilombo cendi kuyehi na nganda. 19 Yakomba walandele mutambela wa livu aje ashimbikile mbalaka yendi. Walilandele kuli vatekulwila va Hamole ishe ya Shekeme na mavundungulu a siliva akupwa 100. 20Co kuje Yakomba watungile lalo mutula nakuuluka lizina lyawo ngwendi, “Njambi, ikeye Njambi ya Isalele.”

Livulu lya Shukulu Kalunga

©The Bible Society of Zambia, 2006 More Info | Version Index