Search form

Kushangumuka 36

Vatekulwila va Isau

(1 Miz 1:34-37)

1Ava vakevo vatekulwila va Isau, ikeye vene Endome. 2 Isau wambatele vanakazi va vaKanana. Mazina avo, Anda muna Elone kaHiti, na Oholimbama muna Anahe, mutekulu wa Zimbeone kaHivi, 3 na Mbasemate muna Ishimela uje wapwile ndokazi ya Nembayote. 4Co Anda wakitile Elifaze kuli Isau, co Mbasemate wakitile Lewele, 5Oholimbama wakitile Njeushe, na Njalame, na Kola. Voshe ava vana va Isau va vanalume vasemukilile mu lifuti lya Kanana.

6Asinoni Isau waile na vanakazi vendi, na vana vendi va vanalume, na ava va vanakazi, na vanu voshe va ku njuvo yendi, na vimuna vendi voshe na vufuko vwendi vwoshe vuje vwakafukile ku lifuti lya Kanana, co watundile kuli ndolome yendi Yakomba, waile ku lifuti lyeka. 7Ikeye watundile kuje omwo lifuti lije livakele na Yakomba kuvasele kukala mwamuvwa voshe, omwo vakele na vimuna vavangi manene ngeci kuvasele kukala amo. 8Ngecivene, Isau wakele mu lifuti lya malundu mu Endome.

9Ava vakevo vatekulwila va Isau, kukulwila ya vaEndome. 10Anda munakazi wa Isau wakitile mwana umolika wa munalume lizina lyendi Elifaze. 11Co Elifaze wakitile vana vatanu va vanalume mazina avo, Temane, na Omale, na Zefo, na Ngatame, na Kenaze. 12Co kuli munakazi wendi mukwavo Timena wakitilileko mwana wa munalume umolika lizina lyendi Amaleke. Ava vakevo vapwile vana va Anda munakazi wa Isau. 13Mbasemate munakazi wa Isau wakitile mwana wa munalume umolika, lizina lyendi Lewele. Co Lewele wakitile vana va vanalume vawana mazina avo, Nahate, na Zela, na Shamema, na Miza. Ava vakevo vatekulwila va Mbasemate munakazi wa Isau.

14Oholimbama munakazi wa Isau, muna Anahe muna Zimbeone, wakitile vana va vanalume vatatu kuli Isau, mazina avo, Njeushe, na Njalame, na Kola.

15Ava vakevo vimyene va ku cikota ca Isau. Elifaze muna Isau wa ntwatwa ikeye wapwile kukulwila ya vimyene ava, Mwene Temane, na Mwene Omale, na Mwene Zefo, na Mwene Kenaze, 16na Mwene Kola, na Mwene Ngatame, na Mwene Amaleke. Ava voshe vapwile vimyene vaje vavakitile kuli Elifaze mu lifuti lya Endome. Ava vapwile vatekulwila va Anda munakazi wa Isau.

17Lewele muna Isau ikeye wapwile kukulwila ya vimyene ava, Mwene Nahate, na Mwene Zela, na Mwene Shamema, na Mwene Miza. Ava vakevo vapwile vimyene vaje vakitilile kuli Lewele mu lifuti lya Endome. Ava vapwile vatekulwila va Mbasemate munakazi wa Isau.

18Ava vakevo vapwile vimyene vaje vakitilile kuli Oholimbama muna Anahe munakazi wa Isau, Mwene Njeushe, na Mwene Njalame, na Mwene Kola. 19Co miyati yoshe eyi vikota vyavo vatundile kuli Isau.

Vatekulwila va Seya

(1 Miz 1:38-42)

20Ava vakevo vatekulwila va Seya kaHoli. Vakevo vapwile vavenya lifuti, mazina avo, Lotane, na Shombale, na Zimbeone, na Anahe, 21na Ndishone, na Ezele, na Ndishane. Ava vakevo vimyene va vaHoli, vana va Seya va mu lifuti lya Endome.

22Lotane ikeye wapwile kukulwila ya vikota vya Holi na Hemane. Lotane wakele na ndokazi yendi lizina lyendi Timena.

23Shombale ikeye wapwile kukulwila ya vikota vya Alevane, na Manahate, na Embale, na Shefo, na Oname.

24Zimbeone wakele na vana vendi vavali va vanalume, mazina avo, Aiya, na Anahe. Ou Anahe ikeye uje wawanene tuvwelu-vwelu twa mema akushaluka mu mambo omo wakele nakunyunga vimulu va ishe. 25Vana va Anahe mazina avo, Ndishone, na Oholimbama. Oholimbama wapwile muna Anahe wa munakazi. 26Ndishone ikeye wapwile kukulwila ya vikota vya Hemendane, na Eshembane, na Itelane, na Kelane.

27Ezele ikeye wapwile kukulwila ya vikota vya Mbilehane, na Zaavane, na Akane.

28Ndishane ikeye wapwile kukulwila ya vikota vya Uza, na Alani.

29Ava vakevo vimyene va vaHoli va mu lifuti lya Endome, Mwene Lotane, na Mwene Shombale, na Mwene Zimbeone, na Mwene Anahe, 30na Mwene Ndishone, na Mwene Ezele, na Mwene Ndishane.

Vimyene va mu Endome

(1 Miz 1:43-54)

31Ava vakevo vimyene vashwanene mu lifuti lya Endome, omo simbu kanda kucikale mwene mu Isalele. 32Mbela muna Mbeole ikeye washwanene mu Endome, lizina lya nganda yendi lyapwile Ndinihamba. 33Mbela watsile, co Njombambe muna Zela wa ku Mbozile wamushwanene. 34Njombambe watsile, co Hushame wa mu lifuti lya Temane wamushwanene. 35Hushame watsile, co Handande muna Mbendande wa ku Avita wamushwanene, ikeye wafungulwile vaMindyani mu lifuti lya Mowavi. 36Handande watsile, co Samela wa ku Maseleka wamushwanene. 37Samela watsile, co Shaulu wa ku Lehombote kuyehi na Ndonga ya Yufuleti wamushwanene. 38Shaulu watsile, co Mbale Hanane muna Akambole wamushwanene. 39Mbale Hanane muna Akambole watsile, co Handande wamushwanene, lizina lya nganda yendi lyapwile Pau, lizina lya munakazi wendi lyapwile Mahetambele, muna Matelende, mutekulu wa Mezahambe.

40Isau ikeye wapwile kukulwila ya vimyene ava ngwe ku vikota vyavo na ku mitambela yavo. Mwene Timena, na Mwene Aleva, na Mwene Njeteta, 41na Mwene Oholimbama, na Mwene Elahe, na Mwene Pinone, 42na Mwene Kenaze, na Mwene Temane, na Mwene Mimbazale, 43na Mwene Mangandyale, na Mwene Ilama. Ava vakevo vimyene va ku Endome ngwe ku vinganda vyavo na ku mitambela kuje kuvakele.

Livulu lya Shukulu Kalunga

©The Bible Society of Zambia, 2006 More Info | Version Index