Search form

Kushangumuka 6

Vuvi vwa vanu

1A simbu ije omo vanu vatumine manene ano asi oshe, co kwasemukile vana va vanakazi. 2Omo vamo vana va Njambi vamwene ngeci vana va vanakazi ava vapwile vavavwa manene, co vambateleo vamo akati kavo vaje vavashakeleo. 3Co Shukulu Kalunga wendekele ngwendi, “Mwonyo wange kuukakala mu vanu ngeci vakayoye myaka yoshe embwe, omwo vanapu cisemwa ca vusitu lika. Kutunda ano kuvakayoyo kutuvakana myaka 120.” 4 A matangwa aje, omo vana va Njambi vambatele vana va vanakazi va vanu, vakitile navo vana, co vaje vatekulwila vapwile makisi-kisi. Vakevo vapwile vaka-nzili na lutsimo a simbu ije.

5Omo Shukulu Kalunga wamwene ngeci vanu voshe ano asi vanaviya, na viyongola vya vimbunge vyavo simbu yoshe vyapwile vyavivi, 6co walisimokele omwo watangele vanu nakuvaka ano asi. Co camuzeyesele manene ku mbunge 7ngeci wendekele ngwendi, “Njikanyongesa vanu voshe ava njatangele, amolika na tusitu na tuzila, njalisimoka omwo njavatangele.” 8 Oloni Shukulu Kalunga wavwaelelele na Nowa.

Nowa

9 Eci cikeco cisemwa ca Nowa. Nowa wapwile munu wa vushunga, kawanene akumuvayesela akati ka vanu vaje vayoyele navo a simbu ije, co lalo mukuyoya kwendi wendele na kulitombola na Njambi. 10Nowa wakitile vana vatatu va vanalume, mazina avo, Shemi, na Hama, na Njefeta. 11Oloni vanu voshe vapwile vavavi ku mesho a Njambi, co vuvi vwavo vwashulile ano asi oshe. 12Njambi wakengele a kaye wamwene ngeci ali vuvi omwo vanu voshe vayoyele mu vuvi.

13Co Njambi wendekele kuli Nowa ngwendi, “Njayongola kuzilula vanu voshe. Njikavanyongesa voshe amolika na kaye, omwo kaye kanashulu na vilinga vyavo vyavivi. 14Ngecivene, shonga vwato vwakama vwa mavaya amavwa, co vatozolamo milili. Vusalimbe na lipombosiwa anja na mukati. 15Co mu vulaja vwavwo vupwe mamita 133, mu vwihi vwavwo vupwe mamita 22, mu kulova kwavwo vupwe mamita 13. 16Co tungilao ciluli, oloni seza lyaana lyalindondo lya masentimita 44 mukati ka ciluli na luliva-liva lwa vwato. Vatulamo milili itatu, umo kwisi, na ukwavo akati, na ukwavo lalo kwilu. Co aka cikolo kumukulo. 17Kenga, njikatuma livazi lyakama ano asi mukunyongesa vyoshe vije viyoyao. Vyuma vyoshe vili ano asi vikatsa, 18oloni njikalikumiiya cikumiiyo* nove. Co ukakovela mu vwato, yove na munakazi wove, na vana vove va vanalume, na vanakazi vavo. 19Ku miyati yoshe ya tusitu angulako nkomba na lwavo, ngeci vakayoye. 20Co lalo ku miyati yoshe ya tuzila angulako ndemba na cali, ngeci vakakovele mu vwato vakayoye. 21Co ambata ku miyati yoshe ya vyakulya, vyove nevi vyavo.” 22 Ngecivene, Nowa walingile vyoshe vije vyamushikile Njambi.

Livulu lya Shukulu Kalunga

©The Bible Society of Zambia, 2006 More Info | Version Index