Search form

Kushangumuka 7

Livazi lyakama

1Shukulu Kalunga wendekele kuli Nowa ngwendi, “Kovela mu vwato, yove na naanga yove yoshe, omwo njawana ngwange yove lika muka-vushunga ku mesho ange mu cisemwa eci coshe. 2Ku tusitu voshe vakulya ambatako vatanu na vavali nkomba na lwavo. Co ku tusitu vaje vakujeneka kulya ambatako lalo nkomba na lwavo. 3Co ku tuzila lalo ambatako vindemba vatanu na vavali na vyali vatanu na vavali. Linga eci ngeci muyati woshe wa kasitu na kazila ukayoye, ngeci vakasemunwine lalo ano asi. 4Kunasala lika matangwa atanu na avali, co njikanyokesa nyonzi ije ikanyoka matangwa makumi awana mutanya na vutsiki, njikanyongesa vyakuyoya vyoshe vije vinjatangele.” 5Co Nowa walingile vyuma vyoshe vije vyamushikile Shukulu Kalunga.

6Nowa wakele na myaka 600 omo livazi lyezile ano asi. 7 Co Nowa na munakazi wendi, na vana vendi va vanalume, na vanakazi vavo, vakovelele mu vwato mukutewa livazi. 8Tusitu va miyati yoshe vakulya, na ava kesi vakulya, nkomba na lwavo vakovelele mu vwato. Co lalo miyati yoshe ya tuzila vakulya na ava kesi vakulya, ndemba na cali, 9voshe vakovelele mu vwato amo na Nowa, ngwe muje mwashikile Njambi. 10Omo kwetile matangwa atanu na avali livazi lyezile.

11 Nowa wakele na myaka 600, co a litangwa lyamulikumi na atanu na avali ku ngonde yamucivali, masima a tuvwelu-vwelu twakama twa mu mema a kalunga kwisi ya livu atuvikile na vimbengwa vyoshe vya mwilu vyashokolokele, 12co nyonzi yanyokele matangwa makumi awana mutanya na vutsiki. 13A litangwa lije vene, Nowa na munakazi wendi na vana vendi vatatu, mazina avo, Shemi, na Hama, na Njafeta na vanakazi vavo, vakovelele mu vwato. 14Co vakovelele amolika na miyati yoshe ya tusitu na vimuna vakama na vimuna vavandondo nkomba na lwavo, amo na tusitu vakulikoka, na tusitu vakulikoka asi. Na miyati yoshe ya tuzila ndemba na cali, vakovelele lalo mu vwato. 15Ku miyati yoshe yakuyoya vambateleko vavali vavali, nkomba na lwavo, ndemba na cali, co voshe vakovelele mu vwato amo na Nowa, 16voshe vaje vakovelele mu vwato vapwile nkomba na lwavo ngwe muje mwashikile Njambi. Asinoni Shukulu Kalunga washokele lipito lya vwato.

17Ngecivene, livazi lyatwaleleo matangwa makumi awana mutanya na vutsiki, mema atumine na kulova, co vwato vwafumukile akamwa yawo. 18Co mema atumine manene na kulova, ngeci vwato vwakele nakuungumuka akamwa ya mema. 19Mema anga atumine manene, co minkinda yoshe yailaja yakupukile na mema, 20co mema atwaleleo noo apwile mamita atanu na avali mu vulaja vwa akamwa ya shongo ya minkinda. 21Vyuma vyoshe vyakuyoya vije vyakele ano asi vyatsile, tuzila voshe, na tusitu voshe, na vimuna voshe na vanu voshe. 22Na vyuma vyoshe vya mwonyo vije vyakele ano asi vyatsile. 23Co Shukulu Kalunga wanyongesele vyuma vyoshe vyakuyoya vije vyakele ano asi, vanu, na tusitu, na vimuna, na tuzila. Kuvanga Nowa, na voshe vaje vakovelele navo mu vwato vakevo lika vayoyele. 24Co mema akele lika, kuwovulukile noo matangwa 150.

Livulu lya Shukulu Kalunga

©The Bible Society of Zambia, 2006 More Info | Version Index