Search form

Kushangumuka 9

Cikumiiyo ca Njambi na Nowa

1 Njambi wavezikisile Nowa na vana vendi, co wendekele ngwendi, “Kiteni nakutuma, ngeci vatekulwila veni vakashule ano asi oshe. 2Co tusitu voshe, na tuzila, na visi vakamizivila lyova nakumitewa, voshe njinavakundika mu mavoko eni. 3Ololo mwasa kulya tusitu voshe, na tuzila voshe, na visi voshe, ngwe omo njamyanene visapa-sapa, mukemwo munjinamyana evi vyoshe kupwa vyakulya vyeni. 4 Oloni kumwapandele kulya situ na maninga ayo, omwo mwonyo wayo uli mu maninga. 5Nga munu akatsiya mukwavo, co munu uje njikamusompela kutsa, nambe kasitu woshe-iwoshe akatsiya munu, njikamusompela kutsa. 6 Woshe uje akatsiya munu nendi lalo vakamutsiya kuli munu, omwo Njambi watangele munu mu cifwa cendi.

7 “Kiteni mutume, ngeci vatekulwila veni vakashule ano asi oshe.”

8Njambi wendekele kuli Nowa na vana vendi ngwendi, 9“Kengeni ololo njilikumiiya cikumiiyo amo nove na vatekulwila vove, 10na vyoshe vyakuyoya, tuzila voshe na tusitu voshe, na vimuna voshe, na vyuma vyoshe vije vyatuukile mu vwato amo nove. 11Njilikumiiya cikumiiyo na majwi awa, ‘Njimikulaesa ngwange kukukakala lalo livazi lyakunyongesa vyoshe vyakuyoya. Co lalo kukukakala livazi lyakunyongesa asi oshe embwe.’ ” 12Njambi wendekele ngwendi, “Eci cikeco cizivukiso ca cikumiiyo ca myaka yoshe, eci njilikumiiya akati kange neni, na vyuma vyoshe vyakuyoya. 13Njilinakwaka nkongolo yange mu mashelwa. Ikeyo ikapwa cizivukiso ca cikumiiyo cange akati kange na vaka-asi. 14Cikapwa ngeci omo njikanena mashelwa, co na nkongolo ikasholoka, 15co njikanuka cikumiiyo cange akati keni nange na ku tusitu voshe ngeci livazi kulikanyongesa lalo vyoshe vyakuyoya. 16Omo nkongolo ikasholoka mu mashelwa njikaimona, co njikanuka cikumiiyo cange ca myaka yoshe akati kange na vyoshe vyakuyoya vije vili ano asi.” 17Njambi wendekele kuli Nowa ngwendi, “Eci cikeco cizivukiso ca cikumiiyo cinjinalikumiiya akati kange na vyuma vyoshe vyakuyoya vije vili ano asi.”

Nowa na vana vendi va vanalume

18Ava vakevo vana va Nowa vaje vatuukile mu vwato, mazina avo, Shemi, na Hama, na Njafeta. Hama ikeye wapwile ishe ya Kanana. 19Co ava vana va Nowa vatatu, vakevo vakukulwila va vanu voshe va ano asi.

20Nowa wapwile ndimi, ikeye wapwile munu wakulivanga kukuna lihya lya mikolovozi ya vushuka vwa vinyu. 21Co omo wanwile vinyu wapendele, ngeci washulwile vuzalo vwendi vwoshe, walalele mutotototo a vulili mu mbalaka yendi. 22Omo Hama ishe ya Kanana, wamwene ngeci ishe nalala mutotototo, waile nakukalekako vandolome vendi vavali. 23Ngecivene, Shemi na Njafeta vambatele nanga a vitsili vyavo, co vendele vuseta-nima. Co vaifwikile ishavo, oloni vakengeseleko nima ngeci kesi vamone mushelengwa wa ishavo. 24Omo Nowa vinyu vyamuhwile, wamwene vije vyalingile munendi wa mutinikila, 25co wendekele ngwendi,

“Cisingo cikale ali Kanana!

Akapwe ndungo ya vandolome vendi.

26Vashangazale Shukulu Kalunga, Njambi ya Shemi!

Oloni Kanana akapwa ndungo ya Shemi.

27Njambi aamese Njafeta!

Na vatekulwila vendi vayoye na vanu va Shemi.

Oloni Kanana akapwa ndungo ya Njafeta.”

28Omo livazi lineti, Nowa wayoyele myaka 350, 29co watsile omo wakele na myaka 950.

Livulu lya Shukulu Kalunga

©The Bible Society of Zambia, 2006 More Info | Version Index