Search form

Aposel 3

Pita Ndi, Elkʉna Rumbil Wu Ti Etpa Titim

1Ui ti kʉn, Pita kʉn Jon raⱡ, manga wingti ila, ant 3 kilok atinga rormʉn ui ei elinga, purʉnggil. 2Manga wingti keta puⱡ puⱡ ila nondpa, wu ti mam ndi, mitim ei kʉn, kʉmp elkʉna rumbrʉm, wu ni murum. Manga wingti ei nga keta puⱡ ti, mbi tek, ‘Mon Pi,’ nʉtmʉn. Rʉk rʉk mek puk, kai wei keta puⱡ puⱡ ila monduⱡina, wamp manga wingti ila ok, murʉk purmin mbʉ kʉn, ku moni mawa etʉm. 3Wu ni, Pita Jon raⱡ okʉⱡ, mukʉr pinggil orʉnggil. Ni kʉn kandpa, ku moni na mel mat, ngʉnggil nimba mawa itim. 4Pita, Jon raⱡ ndi, elkʉna rʉmbrʉm wu ni, kandkʉⱡ kʉn, Pita ndi, nimba mel, “Tʉl kʉni!” nitim. 5Wote, wu ni raⱡ ndi, mel mat nguinggil, nimba pilpa kundrum mel. 6Pita ndi, wu ni kundpa, nimba mel, “Na ku ti mon. Wote, na mel ti, nim nguimp ent ei, Nasaret Wu Jisas Kraist nga mbi ila, nim oⱡa anggilkʉn pi!” nitim. 7-8Wote Pita ndi, wu ni nga ki mbo orunga ambuⱡpa tʉpa, oⱡa munduⱡnga, wu ni nga kʉmp elkʉna ni raⱡ, omba kʉn puⱡnga, wu ni, puka ropa, oⱡa anggilpa, nombuⱡa andpa kʉn, wu raⱡ kʉn rup rok, manga wingti ila purung. Ei kʉn, wu ni puka ropa, oⱡa mana etpa, numan kai pilpa, Got nga mbi paka rundrum. 9Wamp minal ndi, wu ni puka ropa, oⱡa mana elinga, kandʉk moⱡnga kʉn, numan kai pilpa, Got nga mbi paka rundrum. 10Wote, wamp nimbʉ ndi, wu ei, manga wingti ei nga keta puⱡ puⱡ, ‘Mon Pi,’ ila mel mbʉ, mawa etpa murum wu ei, kandʉk mbi nduk, uⱡ itim ei nga kandʉk, min ngʉn mundrung.

Pita Ndi, Manga Wingti Ou Ila Ik Nitim

11Wu ni ndi, manga wingti ei nga keta puⱡ puⱡ ti, mbi tek, ‘Solomon nga kʉpkʉ titim nʉtmin kona ila,’ Pita kʉn, Jon raⱡ nga ki raⱡ ambuⱡpa moⱡnga, wamp mbʉ ndi kandʉk, min ngʉn mundʉk, tʉkrʉk orung. 12Pita ndi, ni uⱡ kandpa, wamp nimbʉ kundpa, nimba mel, “Enim Israel wamp mbʉ ye! Nambuⱡ emel, uⱡ ei nga numan ou nduk pilik, tʉl kʉn mong ronduⱡ kandʉk mormin? Tʉl nga ronduⱡ tila, kang wu ei etʉp, ti natʉmbʉⱡ mon! Tʉl nambuⱡ emel, mong ronduⱡ kandʉk mormin? 13Got nga wu Aparam, Aisak, Jekop kʉn, tʉn nga anda kouwʉmʉn kʉⱡ nga Got. Ei ndi, elim nga kongun kindmant wu Jisas ni, mbi ou ti, uⱡ ei ngurum. Wu ei ya, enim ndi, el rui wu kʉⱡ nga ki ila tʉndʉtʉng. Wu Pailot ei ndi, wak rop mundimp nitim ni. Wote enim ndi, tʉk mbuⱡ ngorung. 14Wote Wu Wingti Kun Kai ei, tʉk mbuⱡ ngʉk, enim ndi, wu Pailot ni kundʉk, wu ti wamp ropa kundrum wu ni, wak rok mundi nʉtʉng. 15Wamp kont mbun muⱡmin kona ei, tʉpa orunga ndurum wu kai ei Jisas, enim ndi rok kondrung. Wote Got ndi, wu ei, ⱡoporpa tʉpa, oⱡa kont mundrum ei nga, tʉl ndi, nʉmp para ndunmbʉⱡ. 16Tʉl, Jisas nga mbi ronduⱡ ila mondpa pili uⱡ, Jisas nga mbi ila, nʉtmbʉⱡ. Wu ei, enim kandʉrmin wu ni, etʉp tʉnmbʉⱡ, Jisas elim ndi, tʉl nga mondpa pili ei etpa, ronduⱡ munduⱡnga, mondpa pili uⱡ ei ndi, ronduⱡ nguⱡnga, enim kanmin.

17Ei kʉn, akup angmʉn! Na pʉnt ei, enim pilik kun iti natʉk, etʉng uⱡ mbʉ ndi, Jisas rok rondrung. Ei mel ku, enim nga rʉp wu mbʉ ndi, uⱡ ei mel ku etʉng. 18Unt Got ndi, elim nga kangʉm ei kʉn, etmba uⱡ mbʉ numan ila, pilpa pora ndupa, painui wu kʉⱡ, ronduⱡ nguⱡnga, wu Kraist ei, mindil minal nomba nʉtʉng ei, kupa enim. 19-20Ei kʉn akup, enim nga uⱡ kit mbʉ, wak rok, numan ropʉl rangina, Got ndi, enim nga uⱡ kit etʉng mbʉ, wak rangga! Wote, uⱡ ei mel eng ndam, Got ndi, enim ronduⱡ kont mbʉ rʉk rʉk ngumba. Ei, enim nga unt, Got ndi, mbi ropa ngurum wu ei nga mbi Jisas. 21Akup, elim muⱡ kona muⱡangga nitim ei mel morum. Wote Got ndi, to ropa pinditim ui ila, mel kont nga mat ngumba. Uⱡ ei, elim ndi, unt painui wu wingti mbʉ, ronduⱡ nguⱡnga, pai nok nʉtʉng ei mel ngumba. 22Ei nambuⱡ emel, Moses ndi, nimba mel,

‘Got enim nga Nuim ei ndi, enim painui wu ti ngumba ei, elim enim ngurum ei mel ku. Painui wu ei, enim nga rʉⱡaip tenda ila ku, ti kandpa tʉpa ngumba. Enim wamp mbʉ pora, wu ei nga ik nimbʉ, kum tek pilʉi! 23Wote, wamp nam ti, painui wu ei nga ik kum ti natʉm wamp ei, Got ndi, wamp ei ropa kondʉmba. Wote wamp mbʉ, Israel wamp rʉⱡaip ila, muⱡi nʉmbʉⱡing ku,’ nitim.

24Wote, Samuwel kʉn, painui wu mat unt nga mbʉ ndi, pai nok nʉtʉng. Akil tek orung, painui wu mbʉ ndi, akup nga etmba uⱡ mbʉ mel nʉtʉng. 25Enim painui wu kʉⱡ nga kangambuⱡa mbʉ mormin. Enim nga anda kouwʉmin wu nimbʉ kʉn, Got ndi, tʉp tenda itimp nimba, Aparam ni kundpa, nimba mel,

‘Nim nga mekʉn tin mbʉ ndi, kona mbila wamp mbʉ, memp kai mbʉ ngangga!’ nitim.

26Wote Got ndi, elim nga kindmant wu ni, ⱡoporpa tʉpa, oⱡa mondpa, kuimp tepa enim kʉn omba. Wote, enim nga uⱡ kit mbʉ, tʉk mbʉⱡ ngeing nimba itim. Enim tenda tenda nimba, tʉpa yant ndupa, memp pindangga kʉn, uⱡ kit mbʉ, wak reing nimba itim,” nitim.

Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index