Search form

Sa'n 20

Na sigue'g utqutaqan

(Matiw 28.1-8; Malg 16.1-8; Lu'g 24.1-12)

1Na toqo tujiw aqantie'umg egsitpu'g, ge's me' oqonitpa'q, Mal Matle'n eliet utqutaqanigtug aq nemitoq na gun'tew gis jigla'tas'g ta'n weji pisgweta'n. Pisgwapa'sit aq mo nemitug Se'sus wa'qi tami. 2El'tugwi'g ugjit we'jian Simon Pie'l aq ni'n. Telimugsieg, “Gisi ugsua'la'titl Gjisaqamawul utqutaqanigtug aq mu gejiaqig ta'n iga'la'titeg!” Na.

3Na tujiw Simon aq ni'n Sa'n el'tugwi'meg utqutaqanigtug nat nmitunen tlian. 4Igantesgaq Pie'l aq tmg iga'i. 5Waqjua'si aq pisgwapa'si aq nemitu atla'wegnn gatu mo siaw pisgwa'w. 6Ta'n tujiw Simon Pie'l iga'teg smtug siaw pisgwa't aq nemitoq atla'wegnn etegl. 7Na atla'wegn, ta'n ajijgopiteg'p Se'sus un'jig aq maw ugsisgug gigtoqopiteg'p gmetug ta'n igtigl atla'wegnn etegl. 8Na tujiw elt ni'n pisgwa'si aq nemitu aq getlams'tm unagien. ( 9Glapis na tujiw mo nestasiweg Gjinisgam ugtwi'gatign tluen apaji mimaju'etew.) 10Na tujiw apajinmita'ieg.

Se'sus musgalsitl Mal Matle'nal

(Matiw 28.9,10; Malg 16.9-11)

11Gatu Mali eliet aq gaqama'sit gujmug utqutaqanigtug atgitemit. Me' etltemit oqolomgwa'sit aq pitapa'sit utqutaqanigtug. 12Na'te'l nemiaji tapusiliji ansale'wilijig wape'gna'miliji, pemgopiliji ta'n Se'sus wa'qi eteg'p. Ansale'wijig astugopijig. Newgte'jit epit ta'n un'jig eteg'p aq igtig ta'n uggwatl eteg'pnn. 13Pipanima'titl, “E'pit, goqwei weji atgitemin?”

Asitemaji, “Gis jigla'la'titl Gjisaqamawul aq mo gejiaqig ta'n la'la'tital!”

14Ta'n tujiw gaq tlueteg ula, gawasgapugua'sit aq nemiatl Se'susal gaqamilitl, gatu mo gejiagul negmewilin. 15Se'sus pipanimatl, “Tu's, goqwei weji atgitemin? Wen ta gi'l algwilat?”

Mal Matle'n tel'ta'sit negm na nuji ango'tmlij iga'taqan. Na wet tlimatl, “Saqamaw, gatu gi'l gis jigla'l'j, tlimi ta'n iga'l't'p aq ni'n nemisgua's.”

16Se'sus ewi'tmuaj ugwisunm teluet, “Mali!”

Smtug gigto'qopugua'sit aq tetpaqi angamatl aq teluet Lesui'pewigtug, “Laponi!” telueg, “Nujigina'muet.”

17Se'sus telimatl, “Mut sama'liw! muta menaq apaja'siw Nujjewigtug. Gatu lia nnaqapemg aq tlim ugjit ni'n, ‘Apaja'si Nujjeg aq gilew Gujjuow, Ntnisgamum aq Gnisgamemuoq.’ ”

18Na tujiw Mal Matle'n eliet aq telimaji Se'sus unaqapemg, “Gis nemi'g Gjisaqamaw.” Na tujiw telimaji ta'n gis tlimt'pnn.

Se'sus neialsit unaqapemewigtug

(Matiw 28.16-20; Malg 16.14-18; Lu'g 24.36-49)

19Aqantie'umg wela'gw unaqapemg mawtesgatultijig aq apt'sqa'mi'tipnn ga'qann muta jipala'tiji Lesui'paq iganpugultijig. Jiniw Se'sus gaqamit maw negmow. Teluet, “Wantaqo'ti i'tt'j 'ggamlamunuaq.” 20Ta'n tujiw gis tlueteg ula, musga'tuaji ugpitnn aq ugtassuign. Na tujiw unaqapemg welgwitgl uggamlamunual ta'n tel nemia'tij Gjisaqamawul. 21Ap Se'sus telimaji, “Ignmuloq wantaqo'ti 'ggamlamunuaq. Ta'n Nujj petgimip, ap ni'n elgimuloq.” 22Na ula teluep aq putuomaji aq telimaji, “Ignmuloq Wejuli Nisgam. 23Apigsigtmuoq mimajuinu'g ugtlue'utiwaq na apigsigtas'gtetal. Gatu mo apigsigtuawoq, na ma apigsigtas'gtnugul.”

Se'sus aq Tuma

24Newgte'jit unaqapeml Tuma, (telui'tut na 'Tqope'j), mo eimu'gus ta'n tujiw Se'sus pegisingeg. 25Glaman igtigig unaqapemg telima'titl, “Nemi'gt't'p Gjisaqamaw!”

Tuma telimaji, “Mu nemituan ta'n eteg'pnn plegu'l ugpitng aq iga'tuan 'ntluign ta'n plegu'l eteg'pnn aq 'npitn ugtassuign, ma 'gtlams'tmu.”

26Aqantie'uti gis pmiaq, unaqapemg ap mawtesgatultijig aq Tuma wijitgweiwaji. Na ga'qann apt'sqqa's'gl. Gatu Se'sus jiniw gaqamit aq teluet, “Ignmuloq wantaqo'ti 'ggamlamunuaq.” 27Na tujiw telimatl Tumaal, “Tet iga'tu 'gtluign aq angaptmui 'npitnn. Jugwasga'tu 'gpitn aq iga'tu 'ntassuign. Pun megte'n aq 'gtlams'te'n!”

28Tuma telimatl, “Gjisaqamaw aq 'Ntnisgamum!”

29Se'sus telimatl, “Nige' getlams'tmn muta gis nemi'n. Gjinisgam gisa'lataq ulgwijultinew ta'nig getlams'tmu'tijig je we'gaw menaq nemi'gwig.”

Etna na ula ugjit weji wi'gas'g ula wi'gatignigtug

30Se'sus pugwelgl 'lgowaqan mesgi'gl elugwatgl unaqapemg ugsisguaq ta'n mo ewi'gas'gtnugul ula wi'gatignigtug. 31Wegla ewi'gas'gl glaman 'gtlams'tmultoqs'p na Se'sus Nujiugs'tawi'wet, ta'n Gjinisgam petgimapnn ugjit ilgwenan ugmimajuinumg, Gjinisgam uggwisl. Ta'n teli gtlams'tmoq ugwisunmg 'msntoqs'p iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q.

Gelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gw

Mi'kmaq New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index