Search form

Lu'g 14

Se'sus nepilatl ji'nmul ta'n uggwatl aq ugpitnn moqpegl

1Newtejgeg atlasmutigisg'g Se'sus natatalg ta'n wigilitl niganpuguilitl na Palasi'l. Ta'sijig mimajuinu'g etli angama'titl. 2Jiniw na ji'nm ta'n uggwatl aq ugpitnn moqpegl pegising Se'suseg. 3Na tujiw Se'sus pipanimaji na nutagnutmewinu' aq Palasiaq, “Tal'te'tmoq tplutaqanminu telueg nat wen gisi npitegen atlasmutigisg'g gisna moqwa' mu tela'tegewn.”

4Gatu mo goqwei telue'gw, glaman Se'sus nepilatl na ji'nmul aq ignmuatl 'nmien. 5Na tujiw Se'sus telimaji, “Nantawa's'g atlasmutigisg'g aq ggwis gisna gtue'm egwijiess nqano'patigtug, smtug tualqa'loq je tlia atlasmutigisg'g?”

6Ap mo goqwei telue'gw muta geitoq ta'n goqwei ewi'gas'g tplutaqanigtug.

A'tugwaqan ta'n mimajuinu megng ta'n maw mujgajewei pmgopitew

7Se'sus nemiaj alt mimajuinu'g megnmi'titl ta'n maw mujgajewei pmgopita'tita, na tujiw telimaji a'tugwaqan, 8“Ta'n tujiw nat wen pipanimasg wijitgweiwin na malie'waqan pestie'umg, mut pa'siw ta'n mujgajewei mutputi eteg. Etugjel nat wen me' espe'g je mu gi'l pgisintew aq gtu' pa'siss na'te'l. 9Na mimajuinu ta'n pipanimasg'p wijitgweiwin na malie'waqan, jugu'etew gi'leg aq tlimultew, ‘Ula mimajuinu ignmu pa'sin ta'n gi'l pemgopin.’ Na ntaqa'sites aq amujpa pa'sites mutputi ta'n me' gmetug eteg. 10Awna ta'n tujiw wigumulg ugjit wijitgweiwin na malie'waqan pestie'umg, pisgwa' aq pa'si mutputi'gtug ta'n me' gnegg wetteg weja'tegemg wegla ta'nig gis malie'wijig wet pi'tij. Na tujiw assusit tlimultew, ‘Jugu'a, nitap, aq gigjepa'si.’ Na gepmite'lmultew aq igtigig mimajuinu'g ta'n eimu'tijig na'te'l gji'jitaq tla'tegen. 11Na mimajuinu espite'lsij na gisa'laten mo tetuji espeiug aq na mimajuinu mo espite'lsigw na gisa'laten me' me'gite'tasitew.”

12Na tujiw Se'sus telimatl niganpuguilitl, “Ta'n tujiw iga'tun mijjuaqan mut wigumaw gitapaq, wijig'tioq, go'gumaq gisna milesuinu'g, muta wigumultaq natatalultinew wiguaq aq na tli asita'lultaq. 13Ta'n tujiw iga'tun mijjuaqan, pipanim ewle'juinu'g, sawiptna'tijig, asgajo'ltijig, aq nepapigwo'ltijig. 14Pa na tla'tegen, na negmow ma gisi wigumulug natatalultinew wiguaq st'ge' gi'l ta'n gis tla'l'j gatu me' me'gite'tasites aq Gjinisgam gepmite'lmultew ta'n tujiw gelu'sultijig mimajuinu'g minua'laj.”

A'tugwaqan na mesgi'g mijjuaqan

(Matiw 22.1-10)

15Na ji'nm ta'n pemgopij na patawutigtug aq etli jigs'tg ta'n goqwei Se'susal teluelitl, telimatl Se'susal, “Ulgwijultitaq na mimajuinu'g ta'n pmgopultitaq patawutigtug Gjinisgam wiguaq ta'n ilgwenaji mimajuinu' wa'so'q.”

16Se'sus telimatl, “Newtejgeg na'gweg ji'nm getu' iga'toq mesgi'g mijjuaqan aq pugwenniji mimajuinu' wigumaji. 17Ta'n tujiw ms't goqwei gisgatteg, elgimatl lugowinu'l gnua'tuan ta'n wigumapni ugjit jugwita'new. Nat tlimaji, ‘Ms't goqwei gisgatteg. Jugwita'gw.’ 18Ms't teluejig, ‘Ma gis liew.’ Newte'jit teluet, ‘Iga'taqan gisi pgwatelm aq amujpa naji angaptm nige'. Mesge'i, ma gis liew gi'leg.’ 19Igtig teluet, ‘Gisi pgwatelaqapnig na'nunemigsijig wen'jitia'mug aq pem liei ugje'wan ta'n tel glu'sulti'tij lgowaqanigtug. Mesge'i, ma gis liew gi'leg.’ 20Ap igtig teluet, ‘Na tel gis malie'wi na ugjit ma gis liew gi'leg. Mesge'i.’ 21Lugowinu apajinmiet aq agnutmuatl assusilitl. Na assusit no'q wegaig aq telimatl lugowinu'l, ‘Tetaqa'si aq wigum mimajuinu'g ms't gjigan aq jugwo'l ewle'juinu'g, nepapigwo'ltijig, sawiptna'tijig aq asgajo'ltijig.’ 22Na tujiw lugowinu ula tela'teget aq telimatl assusilitl, ‘Gi's tla'tegei ta'n telimi't'p saqamaw, gatu me' gisi pugweli'tisoq.’ 23Na assusit telimatl, ‘Tu'etes na gjigan aq jugwo'l negla mimajuinu'g ultesguates awtigtug gisna awtijigtug glaman nat wen pmgopitew te's'g mutputi'gtug nignen. 24Telimuloq, ms't wegla mimajuinu'g ta'n amgwesewei wigumut'pnig ma msnmi'ti'gw goqwei.’ ”

Amujpa awan'ta'sit ta'n goqwei pewatmn ta'n tujiw majulgwalt Se'sus

(Matiw 10.37,38)

25Pugwelgig mimajuinu'g pem wije'wa'titl Se'susal, na tujiw naqa'sit aq telimaji, 26“Ta'n wen wejgu'et ni'neg, ma gisi nnaqapemuigw glapis me' gesalij ni'n je mu ujjl gisna uggwitl, ugte'piteml gisna un'jang, gisna wijig'tijig, aq je we'gaw negm. 27Ta'n wen mo getu' majulgwaligw je tlia ulmaje'tew st'ge' ta'n tli ulmaje'tes na negm ma gis nnaqapemuigw.

28“Ge' newte'jioq getu' iga'ioq wen'ji'guom, tmg ugjo'ttew gis mawgitmn ta'n tl tepawtitew. 29Nantawa's'g poqji'gass ge's mu geitug ta'n tlawtitew, ma gis gaqianug pas'g gisitutew epganaqataqan. Ta'n wen nemitoq goqwei ula ji'nmul gis tla'tegelitl na maligimatal. 30Tluetaq, ‘Ula ji'nm poqji'gap gatu mo gis gaqa'tugup ugtlugowaqanm.’ 31Nantawa's'g elege'wit matntimg eliet, aq ggeggunaji newtisga'q pituiptnnaqan te'sisgegsiliji sma'gnisg gatu ultesguata, igtigl elege'wilitl maw tapuisga'q pituiptnnaqan te'sisgegsiliji sma'gnisg. Tmg angite'tg me' tepignan ugjit wissuignemanew. 32Pa na mo tepignaguss amujpa lgimatal nuttugwi'mlitl ugjit nmian igtigl elege'wilitl ge's gnegg amaseg eimlitl. Na nuttugwi'g pipanimatew igtigl elege'wilitl ta'n goqwei puatmlitew ugjit mu nugu matnugun.” 33Na tujiw Se'sus tel gaqewo'gwet, “Ma wen gilew gisi nnaqapemuigw glapis gisita'sij puna'tun ms't goqwei ta'n assutg.”

Salawei

(Matiw 5.13; Malg 9.50)

34“Wigapu'g ta'n goqwei wel salawa'tas'g. Na salaweiei gun'tew gelu'lg, gatu ta'n tujiw mo salawei wetaputenug, na tujiw gun'tew ma nugu gelu'lgtnug. 35Mo gelu'lgtnug ugjit iga'tun maqamigeg gisna mo gelu'lgtnug eimun ugjit epgenign. Amujpa ejigla'tas'g. Jigs'tmug ta'n goqwei telimuloq.”

Gelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gw

Mi'kmaq New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index